VELA 01

 

 

 

 

 

 

Değerli Dindaşlarımız

Bu yıl 7 Aralık/24 Kislev Perşembe gecesinden itibaren yakacağımız Hanuka mumlarını her gece birer artırarak bir yandan putperestliğe karşı tarihi bir başarıyı kutlayacak, bir yandan da her bir mumun simgelediği gibi, yurtta ve dünyada barışa ve huzura, bilime ve aydınlığa, sevgiye ve anlayışa, umuda ve güvene, azme ve iradeye, adalete ve hakkaniyete, ahlaka ve fazilete olan inancımızı her gece yineleyecek ve bunların dünyamıza egemen olması için içtenlikle yakarılarda bulunacağız.                                                                                            

Umut ve temenni ediyorum ki, bu yakarılarımız yansımasını bulsun, Hanuka mumları ruhlarımızı, evlerimizi, ülkemizi ve dünyamızı aydınlatsın.                                

Sizleri gönülden kutluyor, esenlikler diliyorum.       

Rav İsak HALEVA 

Hahambaşı