İshak Halevaİshak Haleva
2002 -
T.C'nin 3. Hahambaşısı
David AsseoDavid Asseo
1961 - 2002
T.C.'nin 2. Hahambaşısı
Rafael David SabanRafael David Saban
1940 - 1952
Bet Din Başkanı Sıfatıyla
Haim İsak SakiHaim İsak Şaki
1931- 1940
Bet Din Başkanı Sıfatıyla
Haim Moşe BeceranoHaim Moşe Becerano
1921 - 1931
Hahambaşı Kaymakamı Locum Tenens
Mose LeviMose Levi