Mezarlıklar

Gürçeşme mezarlığı gömüye kapanınca 1934 yılında satın alınan alanda tesis edilen bu mezarlık halen kullanılmaktadır.

1885 yılında küçük bir alanda yer alan bu mezarlık şehir içinde kalınca 1934 yılında mecburen terk edildi. Jozef Eskapa, Hayim Palaçi, Abraham Palaçi gibi Hahambaşıların, Ribi Abulafya, Ribi Pontromoli gibi değerli Hahamların mezarlarının bulunduğu bu alan Belediye tarafından kısmen temizlendi, demir parmaklıklarla çevrildi, ışıklandırıldı ve bir tören alanı tesis edildi.

1881 yılında Sidi Ailesi tarafından bir aile mezarlığı olarak tesis edildi. Günümüzde kent içinde kalan bu alan duvarlarla çevrili olmasına rağmen mezar taşlarının çoğu kırılmış veya çalınmıştır.

Düztepe'de mevcut eski mezarlık 1950’li yıllarda iskâna açılınca, Nizip yolundaki Asri Mezarlığın batı yönünde bulunan bir bölüm Belediye tarafından Yahudi cemaatine tahsis edildi. 2000 yılında, çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında bazı taşlar iş makineleri tarafından kırıldı, mezar kitabeleri ters çevrildi. Yakın bir tarihte mezarlığın çevre duvarları Yakup Bilmen tarafından yaptırıldı ve kalan mezar ve taşların korunması amacıyla kapısına kilit kondu.

Edirne Mezarlığı

Ayşekadın mevkiinde, içinde 500 yıllık mezarlar bulunan 220 dönümlük bir alanı kapsayan mezarlığın, zaman süreci içinde ihtiyaca yetmeyince izin alınarak tamir edildiğine ve yeni bölümler eklendiğine dair Ferman ve İradeler, Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde mevcuttur. Edirne mezarlığında rastlanan bir mezar taşında 5226 (1466) tarihi okunmaktadır.

İpekiş fabrikasının bitişiğinde bulunan tarihi mezarlığın 4000m2’lik kısmı, 1978 yılında kent ana yollarının yeniden düzenlenmesi sırasında kamulaştırılmış, aileler mezarları başka yere taşırken sahipsiz mezarlardaki kemikler, mezarlığın uygun bir yerinde bir toplu mezara gömülmüştür. Günümüzde mezarlığın geri kalan kısmında gömüye devam edilmektedir.

Kilyos Mezarlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1991 yılında tahsis edilen, Bahçeköy - Kilyos yolundaki boş ve engebeli mezarlık alanının parselasyonu yapılmış, ana yol tamamlanmış ve 2011 yılında gömülere başlanmıştır. Mezarlığın girişinde midraşın (küçük sinagog) da inşaatı tamamlanmıştır.

Hasköy Çıksalın Mezarlığı

Kasımpaşa'da İstanbul'un Fethinden önce, yani Bizans döneminde bir Yahudi mezarlığının varlığı bilinmektedir. 1582 yılında Yahudilere Hasköy’de, Sultan Bayezid Han Vakfı arazisinden 128 dönümlük bir mezarlık arsası tahsis edildi. 1809 veba salgını sonucu artan ölümlerle mezarlık tamamen dolduğundan 1814 tarihli irade ile 54,5 dönüm, 1836’da yeni bir gereksinme sonucu 200 dönüm daha tahsis edildi. Galata ve Beyoğlu yöresinde Yahudi nüfusunun çoğalması üzerine mezarlık tüm bu yöre halkına da hizmet verir duruma geldi.

Ulus Aşkenaz Mezarlığı

Aşkenaz cemaatinin, 1907 yılında Arnavutköy sırtlarında (günümüzde Ulus, Adnan Saygun Caddesi) Avusturyalı Frederc Husserl'den satın aldıkları arazide 21 Şevval 1339 (27 Haziran 1921) tarihli bir İrade-i Seniyye ile, "Osmanlı usul ve kanunlarına uymak, etrafına iki metre yüksekliğinde betonarme duvar ile çevirmek, güney tarafındaki dereye yakın yerlere katiyen defin yapmamak kaydıyla defin yapılmasına ve iki oda, yedi pencere ve bir kapısı olan bir gasil hane inşasına, ruhsat verildi.

Ulus Sefarad Mezarlığı

Ortaköy ilçesi sınırları içinde, Adnan Saygun Caddesi üzerinde bulunan ve günümüzde de gömü yapılan iki mezarlıktan biri Sefarad Yahudilerine ait Ulus mezarlığıdır.