You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

I. Dünya Savaşından önce Antakya'da, Halep Hahambaşılığına bağlı bir sinagog, bir Talmud Tora (Tevrat eğitimi kurumu) ve bir mezarlık ile sosyal kurumlar mevcuttu.

Kapısının üstünde Magen David (altı köşeli yıldız) amblemi bulunan Antakya Sinagogu, bir zamanlar Roma Caddesi olarak anılan Kurtuluş Caddesi’nde, Fransız döneminde inşa edildiği söylenen sıra binaların arasındadır. Yaklaşık 200-250 yıl önce, Beyrut ve Halep'ten gelen yardımlar sayesinde inşa edildiği sanılmaktadır. Midraş (küçük sinagog) kapısı üzerindeki  "Bu ev rahmetli Yitshak Swid adına 5650 (1890) yılında yapılmıştır" yazılı kitabe bilinen en eski tarihi vermektedir.

Ehal (Tevrat rulolarının saklandığı dolap) yarım daire şeklinde dışa taşmaktadır. Teva (dua okuma kürsüsü) ortada, oturma yerleri duvar diplerindedir. Giriş ve çıkış kapılarının üzerinde asılı levhalarda "Burası Tanrı'nın Kapısıdır. Girişinde (Çıkışında) Mübarek Olasın" dileği okunmaktadır.

03.11.2010 tarihinde Antakya Sinagogunu ziyaretinde, kendi adı zikredilerek yapılan Hanoten (şükür) Duasına katılan Abdullah Gül, Türkiye’de bir sinagog ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı oldu.