You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sinagog 20. yüzyılın ilk yıllarında Büyükada'ya sayfiyeye giden kalabalık bir Yahudi toplumunun ibadet gereksinimi göz önünde tutularak Avram Arslan Efendi Fresko’nun arsası üzerinde inşa edilmiş ve arsayı bağışlayan kişiyi onurlandırmak amacıyla Avram'ın iyiliği anlamına gelen Hesed le Avraam olarak adlandırılmıştır. Sinagog, 1904 yılı Pesah Bayramında (Hamursuz) hizmete girmiş, resmi açılışı bayramın ikinci günü olan 1 Nisan 1904 Cuma günü görkemli bir törenle yapılmıştır. Büyükada Sinagogu 3 Ağustos 1906 tarihli İrade ile Musevi milletine mahsus ibadethane olarak tespit edilmiştir.

Yazlıkçı cemaat üyelerinin sayısının zamanla çoğalması karşısında ihtiyacı karşılamaya zorlanan sinagog 1921’de yıkılarak bugünkü yapıyla yenilenmiştir.

Zaman zaman düğünlere sahne olan Hesed le Avraam Sinagogu yaz aylarında, Şavuot (On Emir'in verilişi) ile Sukot (çardaklar) Bayramları arası ibadete açıktır.

1963 yılında kurulup 1965 yılında basketbol dalında federe olan Yıldırım Spor Gençlik ve Kültür Kulübü Derneği spor ve sosyal tesisleri de Büyükada'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında tahsis edilen alanda yer almaktadır.