You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kentin günümüze kalan tek sinagogu, halen Mekor Hayim adıyla bilinen yaklaşık 200 yıllık Yaşan Sinagogu'dur. Eski Havra Sokak olarak da bilinen Büyük Hamam Sokak’taki bina önce köşk olarak inşa edilmiş, daha sonra sinagoga dönüştürülmüştür.

Bina, II. Dünya Savaşı yıllarında askeri gereksinmelerle kullanıldı, Eylül 1945’de cemaate iade edildi ve o yılın Roş Aşana (İbrani takvimine göre yılbaşı) Bayramında hizmete girdi.

Nisan 1964'de restore edilen sinagog on bir yıl kullanıldıktan sonra, kentte Yahudi nüfusu çok azaldığı için otuz yıl boyunca düzenli ibadet yapılamadı. 2003 yılında başlayan onarım ve iç düzenleme çalışmalarından sonra sinagog 29 Ekim 2005 günü, İstanbul’dan ve yurt dışından gelen eski Çanakkale kökenlilerin de katılımıyla düzenlenen bir dini törenle tekrar ibadete açıldı.

Üç tarafı sokakla çevrili sinagogda ibadet, kentte yerleşik Yahudi nüfus olmadığından ancak yeterli sayıda ziyaretçi olduğunda yapılabilmektedir.

Tarihi mezarlık kent merkezi içinde kaldığından kamulaştırılmış, kentin Müslüman mezarlığının bir bölümü Musevi gömülerine tahsis edilmiştir.