You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fetih öncesi varlığı bilinen İstipol Sinagogu, adını kurucularının geldiği Makedonya’da İştip (Stip) kasabasından almıştır.

1898 tarihli bir fermandan da sinagogun daha önceki bir tarihte “temellerine kadar yandığı” ve yeniden inşa edilmesine izin verildiği anlaşılmaktadır. Dış bahçe kapısı üzerindeki kitabeye düşülen İbrani 5659 tarihi de aynı yılı ifade etmektedir.

Kasım Gürani Caddesi (Salma Tomruk Sokak) üzerinde, basık kemerli madeni bir kapıdan geçilip bir kaç basamak inilerek ulaşılan bir avlunun ortasında bulunan İstipol Sinagogu’nun yuvarlak kemerli pencereleri ve süslü camları ile kendine özgün ahşap bir mimarisi vardır. Sinagog, mermer döşeli dikdörtgen ibadet salonunun ortasında yer alan dört ahşap sütunlu Tevası (dua okuma kürsüsü), dışa taşan yarım daire kesitli Ehali (Tevrat rulolarının saklandığı dolap) ve aynı sokakta hemen karşısında bulunan - bazıları halen mevcut - tipik ahşap evleri ile Balat’ın bu en küçük mahallesinin bir zamanlar mütevazı bir anıtı idi.

Sinagogu günümüzde ibadete açık değildir.

İstipol Sinagogu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16 Eylül 1987 gün ve 3618 sayılı kararıyla sıra 15 No. ile korunmaya alınmıştır.