You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

20.000’e yakın nüfusu ile sinagogsuz kalan Edirne'deki Yahudiler için yeni bir sinagog inşası zorunlu hale gelmişti. Toplanan yardımların paylaştırılmasının birtakım sorunlar yaratabileceği düşüncesiyle yeni bir tek büyük sinagog yapılması kararlaştırıldı.

Sultan II. Abdülhamid’in 6 Ocak 1906 tarihli İradesi’ni takiben, daha önce Mayor ve Pulya Sinagoglarının bulunduğu arsada inşaata başlandı. Viyana Sinagogu model alınarak Fransız Mimar, France Depré tarafından inşa edilen sinagog, giriş holü kapısının iç yüzünde bir zamanlar bulunan kitabesinde belirtildiği gibi Nisan 1909’da, Pesah (Hamursuz) Bayramı arifesinde ibadete açıldı ve Kal Kadoş ha Gadol (Büyük Sinagog) olarak adlandırıldı.

Kapısındaki kitabeden anlaşıldığına göre 5694 (1934) yılında yenilenen midraş, (medrese) biri salon ve biri kitaplık olarak kullanılan iki ufak odaya sahip olup, sol cephesinde bayanların girişi için ayrı bir kapısı, ayrıca bir de bodrumu mevcuttur.

1977 Ağustosunda, artık kullanılmayan sinagogun Vakıflar Müdürlüğü’ne devri talebi gündeme geldi. Değişik safhalı uzun görüşmeler ve restorasyon müzakereleri devam ederken 4 Ocak 1997 günü, biriken karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü. Sinagog binası doğaya yenilmeye, yan duvarlarla Ehal (Tevrat rulolarının saklandığı dolap) cephesi peyderpey çökmeye devam etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü restorasyonu üstlenerek projeyi Mart 2010 tarihinde 3 milyon 704 bin liraya ihale etti, 26 Mart 2015 günü mutlu sonuca erişildi ve Sinagog Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınc’ın katıldığı görkemli bir törenle hizmete girdi.