You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

İcadiye Caddesi’nin üst kısmında Yakup Sokak’ta Virane veya Kal de Ariva (Yukarı Sinagog) diye bilinen ibadethanenin 1840’larda inşa edildiği sanılmaktadır. İbrahim Hakkı Konyali sinagogun inşa tarihini 1884 olarak belirtmektedir. Güney ve batı cephelerinde yüksek avlu duvarlarının uzandığı kâgir sinagogun avlusuna Yakup Sokak’tan girilmekle beraber pencereleri Tenekeci Musa Sokağına açılır. Tek katlı görünümünde olan sinagog esasında iki katlıdır.

Deniz kenarına nazaran daha az varlıklı kişilerin oturduğu La Virane olarak anılan bölgedeki bu sinagogun üstünde bir de yeşiva (akademik düzeyde din okulu) mevcuttu. 1921 Dağhahamı yangınından kaçan bazı aileler de bir süre burada barındırılmıştı

Kuzguncuk Yahudi nüfusu azaldığında cemaat yokluğundan askıya alınan bu sinagogun terk edilmesini ve kapanmasını önlemek amacıyla değerli atlet Eliezer Hara tek başına gider, Tefila (günlük okunan dua) okurdu. Sinagog hayırsever Edmond Benkohen ailesinin bağışlarıyla tamir edilerek 22 Haziran 1980 Pazar sabahı düzenlenen bir törenle tekrar hizmete girdi. Daha sonra iki yıl süreyle kapalı kalan sinagog 26 Kasım 1994 Cumartesi Tefila duası ile yeniden ibadete açıldı. Son kez 1997 yılında yenilenen sinagog 7 Aralık 1997 Pazar günü törenle yeniden hizmete girerken Hahambaşı Rav David Asseo tarafından, uzun yıllarını büyük bir özveriyle Kuzguncuk Cemaati’ne vakfeden ve 14 Şubat 1997 günü vefat eden Nissim Albala’nın anısını ölümsüzleştirmek için sinagoga Bet Nissim adı verildi. Aynı zamanda “Mucizeler Evi” anlamına gelen Bet Nissim, Kuzguncukluların yakıştırmasıyla, bu küçük ibadethanenin tüm imkânsızlıklara rağmen zamana kafa tutmasını da simgelemektedir.