You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

İcadiye Caddesi’nin hemen başlangıcında bulunan ve Kal de Abaşo (Aşağıdaki Sinagog) diye de bilinen Bet Yaakov’un inşaatının 1878’de olduğu bilinmektedir. İcadiye Caddesi üzerindeki giriş kapısının üstündeki mermer kitabede şunlar yazılıdır:

Bu Tanrı'nın kapısıdır. Dürüst olanlar buraya girecektir. Bu yer ne yücedir, Burası Tanrı'nın evidir. Ne güzeldir çadırların Yaakov, Yerleşme yerlerin İsrael Burası göklerin kapısıdır.

Sokaktan doğrudan girilen avluda, sağdaki ilk kapıdan kadınlar mahfiline (azara) çıkılır. Kâgir yapının üstü dört yöne eğilimli kırma çatı ile örtülüdür. ‘L’ şeklinde azara (sinagoglarda kadınlar bölümü) ile beraber toplam yaklaşık 260 kişi kapasiteli sinagogun kristal avizelerle donatılmış ana holdeki sekizgen kubbesi, Tevrat’tan esinlenmiş sahnelerle ve özel toprak boyalarla bezenmiştir. Bir zamanlar bahçesinde bulunan iki midraştan (küçük sinagog) biri halen işlevine devam etmekte olup, diğeri son yıllarda bir kabul salonuna dönüştürülmüştür.

Demografik dalgalanmalar sonucu Kuzguncuk Yahudi nüfusunun azalması, tıklım tıklım dolu olan sinagogda zamanla minyan (Musevilikte cemaat halinde dua için gerekli 10 yetişkin erkekten oluşan cemaat topluluğu) bile bulunmasını zorlaştırdı. Ancak 1977’den sonra Kuzguncuk Sinagogu Vakfı dönem başkanı Albert Levi’nin ve onu takiben Nisim Albala ver Rober Abudara’nın unutulmaz çabaları sonucu, kentin başka semtlerinde ikamet etmekte olan eski Kuzguncukluların veya çocuklarının bu sinagoga ilgi duyması ve ibadet için Cumartesi ve bayram günleri buraya gelmeleri sağlandı. Sinagog 1983 yılında önemli bir tadilat gördü.

Kuzguncuk Bet Yaakov ve Bet Nissim Sinagogları dönüşümlü olarak hizmet vermektedir.