You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

'Barış Vahası' anlamına gelen Neve Şalom; eski dönemlerde de, başka ülkelerde de rastlanan bir isimdir.

1935 yılında Kenesset ve Zülfaris Sinagoglarının kapasiteleri, Galata ve Beyoğlu’nun artan Yahudi nüfusunun dini gereksinmelerini karşılayamadığından, özellikle büyük bayram günlerinde kiralanan muhtelif salonlar özel izinle geçici ibadethane olarak kullanılıyordu.

1938 yılında, Galata-Beyoğlu Cemaati Başkanı Marsel Franko, Galata yöresinde mevcut iki Musevi İlkokulunu birleştirerek Büyük Hendek Caddesi üzerindeki kız okulunun öğretimini geçici olarak tatil ettiğini Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirdi ve gerekli değişiklikleri tamamlayarak oluşturduğu mekânı Roş Aşana Bayramına (İbrani takvimine göre yılbaşı) yetiştirdi. Ancak, izinsiz yapılan söz konusu işlemlere yetkili makamların itirazı üzerine bina eski haline getirildi. Bu arada, yalnız tören salonunun ibadet için kullanılabilmesine izin verildi. Konu ile ilgili tezkerenin tebellüğü ile salon, Ehal (Tevrat rulolarının saklandığı dolap) olarak kullanılan bir gardırop ve Şişhane’deki Sarı Madam kahvehanesinden kiralanan iskemlelerle zaman zaman ibadete tahsis edilmeye başlandı. 1948 yılı Pesah (Hamursuz) Bayramının ilk günü, yeni kurulacak sinagogun isminin Neve Şalom olarak kararlaştırıldığı açıklandı.

İçinde bulunduğunuz Neve Şalom Sinagogunun inşaatı 1949 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yeni mezun olan Elio Ventura ve Bernard Motola tarafından projelendirilmiş ve yapılmıştır. Neve Şalom Sinagogu’nun açılışı 25 Mart 1951 Pazar sabahı düzenlenen bir merasimle gerçekleşti. O günlerde Büyük Hendek Caddesi’ne cephesi olmayan, dar bir geçitten giriş-çıkış yapılabilen Neve Şalom Sinagogu’nun bu caddeye cephesinin açılması ancak önündeki binanın 1960 yılında yıkılmasıyla tamamlandı.

İddia edilir ki, bugünkü Neve Şalom’un aynı yerinde 15. yüzyılda İspanya’dan göç eden Sefaradların kurduğu Aragon Sinagogu bulunuyordu.

Neve Şalom, Cumhuriyet tarihinin ilk Hahambaşısı olarak seçilen Rav Rafael Saban’ın (2 Mart 1953), Rav David Asseo’nun (7 Aralık 1961) ve de Rav İzak Haleva’nın (19 Aralık 2002) İs’ad törenlerine sahne oldu.