You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

Kaşerut Kuralları 
Kaşer olarak addedilen bir yiyecek helaldir ve yenebilir. Terefa olarak addedilen bir yiyecek ise haramdır ve yenemez. Günümüzde Kaşerut kurallarına uygun beslenme şeklinin en sağlıklı diyetlerden biri olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Ancak Kaşerut kuralları sadece sağlıkla ilgili değildir. Bir yiyeceğin kutsanması, hayata duyulan saygı ve bu şekilde insanın kendini kutsanmış hissetmesi ile de ilgilidir. Herhangi bir şey yenmeye başlandığında beraha adı verilen bir dua okunmalı böylece yenilen şeyin kutsanması sağlanmalıdır. Kurallar saf ve temiz olanla saf olmayanı ayırt edebilmek üzerine kurulu olup, insan bunu hayatının her safhasına uygulayabilir. 

Kaşerut kuralları oldukça ayrıntılıdır. Birinci ve en temel kural etli gıdalar ile sütlü gıdaları karıştırmamaktır. 

Gıda maddesi olarak tüketilebilecek balık türlerinde de sınırlamalar getiren beslenme kuralları vardır. Kaşerut kuralları açısından yumuşakçalar ve kabuklu deniz ürünleri beslenme bakımından kapsam dışı olarak tanımlanır.

Gıda maddesi olarak tüketilebilecek bitkisel ürünlerin türleri üzerinde önemli sınırlamalar bulunmasa da, bunların her türlü zararlı, böcek, asalak ve haşarattan arındırılmış bulunduğunun saptanmış olması çok önem taşımaktadır. 

Kaşerut kurallarına göre hiçbir şekilde kan yenemeyeceği gibi, et ve et ürünleriyle süt ve süt ürünlerinin bir arada ve/veya belirlenenden daha kısa aralıklarla yenmemesi, üzerinde çok büyük bir duyarlılıkla durulması gereken konulardır. 

Kaşerut kurallarına gore domuz, kemirgen hayvanlar, yırtıcı kuşlar ve hayvanlar yemesi men edilmiştir.

Koşer sözcüğü, anlatımda vurgulanmak istenen tanımına uygun olarak dilimize “Dinen Uygun / Mubah /Caiz / Helal / Kısr” olarak çevrilebilir.

Kaşer Et Kesim Kuralları
Etleri gıda maddesi olarak tüketilebilecek hayvanların türleri üzerinde çok önemli sınırlamalar bulunmaktadır. Tüketilmesine izin verilen  hayvanların  ve kanatlıların bunları kesecek özel eğitim almış uzman din görevlilerince (Şohet) yapılması gerekmektedir. Hayvanlar kesim öncesi özel bir muayeneden geçirilir ve en azından görünür bir sakatlık ve sağlıksızlığının bulunmaması durumunda, usulüne uygun olarak kesilir. Kesim sırasında acı çekmemeleri  ve kanının tamamen akıtılmış bulunması yanında, kesim akabinde iç organlarının muayene edilip gıda olarak tüketilmesine engel bir hastalık yada sakatlığının bulunmadığının saptanmış olması esastır