You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

İlk Doğan Erkek Çocukların Fidyesi

Çok eski çağlarda ilk doğan, insanın olsun hayvan olsun, Tanrı’ya aitti ve bu Tanrı buyruğu idi. Ailenin ilk doğan erkek çocuğu ise Tanrı hizmetinde yetiştirilir, Kutsal Tapınak ‘ta din görevlisi, hizmetkâr ya da müzisyen olurlardı. Daha sonraları Tapınak ’ta hizmet etme görevini Kohen kavmi üstlenince, ilk doğan erkek çocukların bir Kohen’e beş şekellik bir fidye ödenerek bu görevden azat edilmeleri sağlandı. Bu şekilde her ailenin ilk doğan erkek çocukları Kohen’den geri satın alınmış oluyordu.

İbranice ’de Pidyon sözcüğünün Türkçe ’deki karşılığı “fidye”dir.

Pidyon töreni doğumdan sonra 31. günde yapılır. Bebek annenin ilk bebeği ve erkek olmalıdır. Bebeğin ayrıca normal doğumla dünyaya gelmesi ve kendisinden önce annenin bir düşüğü olmaması şartı vardır. Oğlu için fidye ödeme görevi babaya aittir. Tevrat’ta Pidyon karşılığında ödenmesi gereken fidye tutarı beş gümüş sikkedir. Bu 96 gram gümüş olarak belirlenmiştir. Türkiye’de gümüş kaşıklar verilir. Pidyon para ile ödenmez.