Yıldız Tilbe @ YildizzTilbee adlı twitter hesabından atılmış olan tweetlerden aşağıda birkaç tanesinde görülebilen ırkçı ve nefret yayan sözleri ve yaklaşımı esefle kınıyor, Türk Ceza Kanunu’ndaki nefret yasası kapsamında bu söylemlerin değerlendirilerek gereken hukuki işlemlerin yargı yetkilileri tarafından biran evvel başlatılacağına inanıyor ve bekliyoruz.

Türkiye Hahambaşılığı-Türk Musevi Cemaati

Yıldız Tilbe @ Yildizztilbee Adlı Twitter Hesabı İle İlgili Basın Açıklaması