Türk Musevi Cemaatinin Edirne Valisinin Açıklaması İle İlgili Basın Bildirisi