SAYIN BAŞBAKANIMIZIN HANUKA BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYINLADIKLARI MESAJ AŞAĞIDADIR:

"Yaratılanı yaratandan ötürü sevme! anlayışıyla yüzyıllardır farklı kimlik, kültür ve dinden insanın beraber yaşadığı bir hoşgörü ve iyilik medeniyetinin varisleriyiz.

Hangi din ve mezhepten olursa olsun her insanın canını, malını, ırzını, hukukunu korumayı tarihimizden öğrendik. Bu topraklarda bütün inanç grupları, barış ve huzur içinde yaşadılar. Husumetten uzak, saygıya ve yardımlaşmaya dayalı komşuluk ve insan ilişkileri her dönemde sosyal hayatımızın hâkim özelliği oldu.

Farklılıklarımızı dün olduğu gibi bugün de bir zenginlik olarak görmeye ve yaşamaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimiz adına her türlü ötekileştirme ve ayrımcılığa karşı insan hak ve özgürlüklerinden yana tavır aldık, almaya da devam edeceğiz.

Hanuka Bayramı vesilesiyle barış ve hoşgörü kültürünün bütün dünyada hakim olmasını, ayrımcılığa dayalı her türlü şiddet ve nefret hadiselerinin ivedilikle son bulmasını temenni ediyorum.

Bu düşüncelerle Musevi vatandaşlarımızın ve tüm Musevilerin 'Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine sağlık, iyilik ve esenlikler diliyorum."