Değerli dindaşlarımız ve kardeşlerimiz,

Bilindiği üzere cemaatimiz nezdinde bulunan vakıflarımızın seçimleri izin problemi nedeniyle uzun yıllardır gerçekleştirilememiştir.

18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı gazetede yayınlanan Cemaat Vakıfları Yönetmeliği’nde Türkiye içinde bulunan dini azınlık vakıfları nezdinde seçim tertip edilmesi konusunda ilgili mevzuat yayınlanmış daha sonra 17.09.2022 tarihinde değişiklik yapılmıştır.

   Seçimlerin 25.12.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi konusunda karar alınmıştır. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Seçim Tertip Heyeti oluşturulmuş olup alınması gereken izine ilişkin yetki belgeleri vakıflarımızın bağlı bulunduğu Bölge Vakıflar Müdürlüklerinden alınmıştır. Seçimlerle ilgili ilanlar toplumumuz gazetesi olan Şalom’da ve yerel gazetelerde ayrıca yayınlanmıştır.

   Seçimlerde birey olarak oy kullanmak toplumsal görevimizdir.

   Seçimlerle ilgili detaylı bilgiler, oy kullanma şekli, oy kullanma yerleri ve aday olacakların listeleri yakın zamanda sizlere duyurulacaktır.

   Seçimlerin gerçekleştirileceği 25.12.2022 tarihinde seçim sandıkları kurullarında görev almak isteyenlere kapımız açık olup sinagoglarımız nezdindeki yöneticilere ve hahambaşılığa başvurulabileceği gibi ayrıca 212-2938794 numaralı telefon numarasından ilgili kişiye erişim sağlanması suretiyle bu hususlarda ayrıca bilgi alınabilir.

İçten Dileklerimizle,

Türkiye Yahudi Vakıfları

2022 Seçim Tertip Heyeti Adına

Av. Murat Ruben