Bağlarbaşı Mezarlığı

Cemaatimize tahsis edilmesinin ardından, ancak bir gömü yapılabildikten sonra, 1988 Yılında belediye tarafından işgal edilen Bağlarbaşı mezarlığı alanı yıllarca kendileri tarafından ofis ve sera amaçlı olarak kullanıldı. İhtilafın yargıya intikali sonucu devam eden süreç sonunda dava cemaat lehine neticelendi ve alan iade edildi.

Halen Kuzguncuk Musevi Sinagogu Vakfı'nın kullanımına tahsis edilmiş  olan mezarlık alanında 2002 yılından beri gömü yapılmaktadır.