İtalyan Musevi Mezarlığı

İtalyan Musevi Cemaati, Şişli’de Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde barok stilinde güzel bir mezarlığa sahiptir. Birçok ünlünün isimlerinin okunduğu mezar taşları üzerinde İtalyanca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince ve Yahudi-İspanyolcası gibi değişik dillerde kitabelere rastlanmaktadır.

Bu mezarlık Sultan Abdülaziz'in 15 Cemaziyelahir 1284 (14 Ekim 1867) tarihli Fermanı ile 1854 - 1855’de Kırım’dan İstanbul’a göç eden 400 kadar Yahudi ailesine ayrılmış, zamanla Yabancı Musevi Cemaati’nin mezarlığı olmuş, daha sonra da İtalyan Musevi Cemaati’nin kurulmasıyla bu toplumun kullanımına girmiştir.

Mezarlığın kapısında bugün İtalyan Musevi Kabristanı diye yazmakta, iç kapıdaki bir plakada ise Abdülaziz’in Fermanı zikredilmektedir.