Ulus Sefarad Mezarlığı

Ortaköy ilçesi sınırları içinde, Adnan Saygun Caddesi üzerinde bulunan ve günümüzde de gömü yapılan iki mezarlıktan biri Sefarad Yahudilerine ait Ulus mezarlığıdır.

Anbarlıdere Caddesi Levend Çiftliği mevkiindeki mezarlık arsası 22 Temmuz 1335 tarihli tapu ile Galata-Beyoğlu-Kasımpaşa-Şişli Yahudi Sefarad Cemaati adına kaydedildi. İstanbul Vilayetinin 13 Şaban 1335 (3 Haziran 1917) tarihli kararı ve 27 Receb 1337 (27 Nisan 1919) irade ile mezarlık olarak tahsis edildi.

17 Mart 1920 tarihli fermanla, Galata ve Beyoğlu Yahudi toplumunun ihtiyacına cevap vermek üzere, İsak Krespi adlı tüccar adına kayıtlı 80 dönümlük arazinin mezarlık olarak kullanılmasına, bu mahalde ölü yıkama mahalli ve 27m x 8,5m x 5m dua mahalli inşa etmeye izin verildiği belirtilerek gereğinin ifası için İstanbul Valisi Emin Cemil Paşa ve Beyoğlu Mutasarrıfı Saddeddin Bey’e, talimat verildi.

Ebedi İstirahat Meydanı anlamına gelen Menuhat Olamim adını taşıyan mezarlığın yönetimi için Galata-Beyoğlu-Kasımpaşa-Şişli Yahudi Sefarad Cemaati tarafından hazırlanan 14 Haziran 1921 tarihli iç tüzük Hahambaşılık Merkez Komitesinin 2 Kasım 1921 tarihli celsesinde onaylanıp yürürlüğe kondu.