Mezarlıklar

İtalyan Musevi Mezarlığı

İtalyan Musevi Cemaati, Şişli’de Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde barok stilinde güzel bir mezarlığa sahiptir. Birçok ünlünün isimlerinin okunduğu mezar taşları üzerinde İtalyanca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince ve Yahudi-İspanyolcası gibi değişik dillerde kitabelere rastlanmaktadır.

Ortaköy Mezarlığı

Ortaköy, Balmumcu Mahallesi Kabristan Sokakta, tarihi Orhaniye kışlasının alt yamacında bulunan mezarlığın en az 400 yıllık olduğu düşünülmektedir.

Kuzguncuk Nakkaştepe MezarlığıKuzguncuk mezarlığının yeniden düzenlenen özerk bir bölümünde gömüler devam etmektedir. Giriş bölümünde bulunan midraş (küçük sinagog) 2004 yılında hayırsever bir aile tarafından yaptırılmıştır.

Kuzguncuk Tarihi Mezarlığı

Bir zamanlar Kuzguncuk, Avrupa Yahudileri tarafından 'Kutsal Topraklar'a varmadan önceki son durak olarak kabul edilirdi. O kadar ki herhangi bir sebepten dolayı vaat edilmiş topraklara gidemeyenler, hiç olmazsa Kuzguncuk’a yerleşip ölmeyi arzular ve orada gömülmeyi vasiyet ederdi.

Bağlarbaşı Mezarlığı

Cemaatimize tahsis edilmesinin ardından, ancak bir gömü yapılabildikten sonra, 1988 Yılında belediye tarafından işgal edilen Bağlarbaşı mezarlığı alanı yıllarca kendileri tarafından ofis ve sera amaçlı olarak kullanıldı. İhtilafın yargıya intikali sonucu devam eden süreç sonunda dava cemaat lehine neticelendi ve alan iade edildi.

Kadıköy Acıbadem MezarlığıKadıköy Hemdat İsrael Sinagogu Vakfı tarafından yöneltilmekte olan bu mezarlık, Acıbadem - Uzunçayır bölgesinde bulunmaktadır.