Bursa Mayor Sinagogu

15. yüzyıl sonlarında İspanya'nın Mayorka adasından Osmanlı İmparatorluğu'na gelerek Tophane ve Muradiye mahallerini içine alan bölgeye yerleştirilen Sefarad Yahudilerinin inşa ettikleri bu ilk ibadethane Geruş Sinagogu’ndan küçüktür.

Sinagogun ana giriş kapısının üstünde, Geruş Sinagogu'nda olduğu gibi, yandan geniş bir merdivenle çıkılabilen bir Üst Teva (dua okuma kürsüsü) bulunmaktadır. Merdivenin altında küp şeklinde bir sarnıç, avlusunda bir de ölü yıkama yeri mevcuttur. Sinagogun, 1998 yılında başlayan tadilat ve restorasyonu 2001 yılında tamamlanmıştır.

Mayor Sinagogu halen, sadece belirgin günlerde ibadete açılmakta ve ayrıca ölü yıkama hizmeti için kullanılmaktadır.