Sözcük anlamı 'yabancılar' demek olan Forasteros Sinagogu’nun Ege adalarından, Yunanistan’dan ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden İzmir'e göç eden yabancılar tarafından kurulduğu sanılmaktadır, ancak tarihi belli değildir. Bir başka sava göre sinagog 17. yüzyılda yabancı tüccarlar (Los Frankos) tarafından inşa edilmiştir.

Bir ifadeye göre, Forresteros, İzmir'e gelen göçmenleri kabul etmek, onları cemaat bünyesine yerleştirmek ve İzmir'deki yaşama uymaları için yardımcı olmak amacıyla bir sinagog etrafında oluşmuş bir organizasyon idi.

1688 depreminde tamamen yıkıldığı ve yeniden inşa edildiği sanılan sinagog değişik yangın felaketlerini takiben 1841 yılı sonrasında bir kez daha yenilenmiştir.