Kal Kadoş Bet İsrael

18. yüzyılın ikinci yarısında Karataş semtine yerleşmeye başlayan Yahudilerin nüfusu devamlı artınca mevcut ibadethaneler yetersiz kalmış, Mithatpaşa Caddesi 265 numaralı mahalde, II. Abdülhamid’in 1322 (29 Ocak 1905) tarihli Fermanı konusu izinle inşaata başlanmış, bazı ayrıntılar daha sonra tamamlanmak üzere, 1907’de hizmete girmiştir.

Tu Bişvat (Ağaç Dikme ve Meyve Bayramı) Bayramı’nı simgeleyen meyve kabartmalı işlemeli ve Tevrat’tan alıntılarla süslü sürmeli tahta kapıları ile Ehal (Tevrat rulolarının saklandığı dolap) ve simetrik ahşap iki Teva (Dua okuma kürsüsü) masif maundan yapılmış, kabartma ve oyma bezemeleri İtalyan sanatkârlar tarafından üretilmiştir. Tavan süslemeleri İzmir’e özgü bir tarzda, tahta parçaları bir araya getirilip alçıyla sıvanıp ve yağlı boya ile motifler çizilerek oluşturulmuştur.

Gerektiğinde 600’e kadar çıkabilen 400 erkek kapasiteli Bet İsrael Sinagogu’nun azarası (sinagoglarda kadınlar bölümü), U şeklindedir.

25-27 Haziran 2007 tarihlerinde düzenlenen bir panel, dua ve konserle 100. yılını kutlayan Bet İsrael Sinagogu, yaz ayları dışında, Cuma akşamları ve Cumartesi sabahları ibadete açıktır. Bar-Mitzva (Musevilikte erkek çocukların ergenliğe geçiş töreni) ve düğün törenleri de bu sinagogda icra edilmektedir.