Holokost inkârcıları şunları iddia ederler:

Naziler Yahudileri topluca öldürmek için gaz odaları kullanmamışlardı. Bitlerden arıtıcı küçük odalar vardı ve bu işlem için Ziklon-B gazı kullanılmıştı.

Naziler fırınları öldürdükleri kurbanlarının cesetlerini ortadan kaldırmak için kullanmamışlardı. Fırınları işletmek için gereken enerji savaşta olan bir ülkenin karşılayabileceğinden çok daha fazlaydı.

Olan fırınlar böyle bir gaye için çok ufak kalırdı. Bu fırınlar çok kalabalık olan isçi kamplarında, doğal nedenlerden veya bulaşıcı hastalıklardan ölen kişiler için krematoryum olarak yapılmıştı.

Ölen Yahudi sayısı olarak verilen 5-6 milyon sorumsuzca abartılmış bir rakamdı. Rusya, İngiltere, Filistin ve Amerika'ya göç eden birçok Yahudi bu sayının içinde yer almaktaydı.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra gösterilen birçok fotoğraf ve film, İttifak kuvvetleri tarafından özellikle Nazi karşıtı propaganda amacıyla üretilmişti.

İttifak ülkelerinin niyeti Nazilerin Yahudilere "sözde" yaptıklarını iddia ederken Filistin'de bir Yahudi vatanının kurulmasını gerçekleştirmekti. Bu iddialar günümüzde İsrail Devleti'nin özellikle Filistinlilerle ilgili politikasına destek toplamak için kullanılmaktadır.

Holokostla ilgili tarihi delil değiştirilmişti veya mahsus yanlış yorumlanmıştı.

Bir Amerikan, İngiliz veya Yahudi komplosu Yahudileri kurban, Almanları da şeytanlaştırmakla uğraşmaktadır.

Önyargılı akademisyen ve tarihçilerin arasında büyük bir kısım Holokostun bir hikâye olduğunu kabullenmekten korkmaktadır; konuşurlarsa işlerini kaybedeceklerinin farkındadırlar.

Holokost inkârcıları, Nazilerin kendi hazırladıkları ve savaştan geriye kalan on binlerce sayfayı tutan belgeleri ve fotoğrafları ya görmemezlikten gelir, ya da küçümserler.

Tarihçiler Holokost inkârcılarının iddialarına kesin açıklamalar getirip, onların tartışmalarına ve yalanlamalarına karşı gerçekleri göstermişlerdir.