Ortadoğu'daki ilk Holokost inkârı belirtileri 1970'te Alman Ernst Zundel'in "Batı, Savaş ve İslam" adlı dört sayfalık broşürünü birçok Ortadoğu ülkesinin devlet başkanına yollamasıyla başladı.

1980'lerde Ortadoğu'da yerel kaynaklar oluşmaya başladığı halde Holokost inkârı Arap basınında 1990'larda yaygınlaştı. Arap dünyasındaki birçok İslamcı sosyal ve politik hareketler Avrupalı anti-Semitlerin yeniden ortaya çıkan Holokost inkârı akımlarına katıldılar. Bu özellikle, önde gelen bir anti-Semit olan Fransız aydını Roger Garaudy'nin ısrarlı uğraşılarının sonucuydu.

Eski bir Marksist ve parlamentoda Fransız Komünist Partisi üyesi olan Garaudy İran'daki 1979 İslam devriminden sonra Müslümanlığa geçti. Kısa zamanda İslam akımları arasında anti-Semitizmin yayılmasında önemli bir şahsiyet oldu. Marksist yazılarındaki anti-Semit görüşleriyle de bilinen Garaudy, ayrıca İslam akımları dışında birçok Arap çevresinde de destek buldu.

Holokost inkârının Arap basınında tutulmasıyla Suriye ve İran hükümetinin üyeleri ve aralarında Hamas'ın da bulunduğu Filistinli politik gruplar Holokost inkâr beyanları yayınlamaya ve desteklemeye başladılar.

Hamas Nisan 2000'deki bir basın açıklamasında "Holokost denen şey iddia edilmiş ve uydurulmuş, temeli olmayan bir hikâye" demiştir.

İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecat, Aralık 2005'te bir konuşmasında Holokostun İsrail'i korumak için desteklenen bir "efsane" olduğunu söyleyip ikna kabiliyetini kullanarak yeni bir uluslararası suçlama dalgası başlattı. "‘Yahudilerin katliamı' adı altında bir hikâye uydurdular ve bunu Tanrı'dan, dinden ve peygamberlerden daha üstün tutuyorlar" dedi. Ayrıca Yahudilerin, kendilerini ezen Almanya'nın veya Avusturya'nın sorumluluğu olduğunu, İsrail Devleti'nin, topraklarına sahip çıktıkları Filistin'den bu ülkelere veya Amerika'ya taşınması gerektiğini söyledi.

Ahmedinecat'ın bu konuşmaları İran'da görülmemiş bir Holokost inkârı dalgasına yol açtı; bunların arasında hükümetin desteklediği seminerler ve mizah yarışmaları da yer alıyordu.

Bazı Müslümanlar Ahmedinecat'ın konuşmasını kınadılar. Almanya'nın en eski Müslüman kuruluşu olan Alman Merkez Enstitüsü İslam Arşivi'nin bir sözcüsü Ahmedinecat'ın Holokost inkârını "Müslümanlığın yüzkarası" olarak nitelendirdi. Amerika'da Müslüman Halkla İlişkiler Kurulu İran başkanının sözlerini kınadı.

Holokost inkârı Batıda, geleneksel olarak neo-Nazilerin ve Beyaz Üstünlükçülerin (Beyazların Üstünlüğünü Kabul Edenler) marjinal hareketlerinde sınırlı kaldıysa da, İslam dünyasında özellikle Ortadoğu'da genişçe kabullenilmiş durumdadır.