Erdoğan, yayımladığı mesajda, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana'nın Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olduğunu belirtti.

"Toplumsal, kültürel ve dinsel farklılıkları tarih boyunca zenginlik olarak telakki eden kadim bir geleneğin mensupları olduklarını" vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu nedenledir ki vatandaşlarımızın din, dil, ırk, etnik köken ve inanç ayrımına maruz kalmaksızın, hep birlikte barış ve huzur içinde yaşamalarına büyük önem atfediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerinin en temel haklardan biri olduğuna inanıyor, ecdadımızdan miras aldığımız bu anlayışın muhafazasını birlik ve beraberliğimizin de teminatı olarak görüyoruz. Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere tebriklerimi iletiyor, kendilerine esenlikler diliyorum."