Sayın Başbakanımızın Hanuka Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesaj aşağıdadır:

 "Musevi vatandaşlarımızın 'ışık bayramı' ve 'yeniden adanma bayramı' olarak da anlandırdıkları Hanuka bayramlarını en samimi duygularımla tebrik ediyorum.

Bizler, barış içinde bir arada yaşamayı, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmamayı esas alan bir medeniyetin mensupları olmamız hasebiyle farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyoruz.

Bu inancımızdan dolayı, ülkemizde yaşayan tüm kültürlere, tüm inançlara saygıyla yaklaşıyor, hiçbir insanımızı ötekileştirmiyor; tüm vatandaşlarımızın barış, huzur ve emniyet içinde, kendi inanç ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz.

Bu düşünceler eşliğinde, Musevi vatandaşlarımızın Hanuka bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor; kendilerine huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Article/pg_Article.aspx?Id=fcc6a71e-3a60-49c2-ab74-185f49979284