Sözcü gazetesi yazarı Sayin Necati Doğru'nun 2003 Sinagog Patlamaları ile ilgili  15 Eylül 2013 tarihli köşe yazısına  Türkiye Hahambaşılığı'ndan kendisine gönderilen açıklama;

Sayin Necati Doğru

15 Eylül 2013 tarihli Sözcü gazetesindeki köşenizde "Musevi Vatandaş teşekkür edecekti" başlıklı yazının  bir bölümünde Doğan Kasadolu adlı  kişinin beyanı olarak  verilen bilgilerin, gerçeğe aykırı, itibar zedeleyici, toplum nezdinde  vakıf yöneticilerimizi töhmet altında bırakır nitelikte olması, gerek Sayın Hahambaşımızın  ve gerekse Ortaköy Sinagogumuzun Sayın  Hahamının ifadelerini  çarpıtarak, söylemedikleri sözlerin söylenmiş gibi gösterilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

I - Kamu oyununun bilgilendirilmesi açısından Beyoğlu Musevi Hahamhanesi Vakfı, ile Neve Şalom Musevi Sinagogu Vakfına , "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun gereği, 15 Kasım 2003 Sinagog bombalama olayları neticesinde oluşan zararın karşılanması amacıyla,  Valiliğin kurduğu "Zarar Tespit Komisyonu"nun belirlediği zarar miktarı (tam rakam 744.078,90.-TL dir) ödenmiştir. Ödenen bu para, Neve Şalom Sinagogu ile Şişli Bet İsrael Sinagoglarının hasarının giderilmesi ve sinagogların teröre karşı güçlendirilmesi amacıyla vakıfların harcadıkları para karşılığında verilmiştir.

Bombalamanın akabinde yapılan ilk tespitte Neve Şalom Musevi Sinagogu Vakfına Neve Şalom Sinagogundaki hasar için 40.906,80- TL ve 1.491,60.- TL;

Beyoğlu Musevi Hahamhanesi Vakfına da Şişli Beth- İsrael Sinagogu için 66.766,50.-TL ve 14.189.-TL  28.01.2004 tarihinde ödenmiştir.

Daha sonra yapılan tespitlerde patlamaya maruz kalmış olan Şişli Sinagogu arka binasının kolonlarının hasar gördüğü ve binanın yıkılarak tekrar yapılması gerektiği görülmüş ve bina patlama sonrası  taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş olduğundan Anıtlar Kurulundan izin alma işlemlerinin uzamasından dolayı inşaat 2011 yılında bitmiş ve o günkü faturaların ibrazı ve Zarar Tespit Komisyonu tarafından tetkiki sonrası Beyoğlu Musevi Hahamhanesi Vakfına 620.725.-TL  ödenmesine karar verilmiş ve bu para 11.07.2011 tarihinde Vakfımıza ödenmiştir.

Bu Sinagogların tamiratları için yapılan masrafların faturaları Vakıfların resmi defterlerinde mevcuttur. Aynı şekilde Kanun çerçevesinde alınan tazminat da yine Vakıfların defterlerine işlenmiştir.

Ayrıca maalesef, Cemaatimizin diğer tüm kurumlarının binalarının güçlendirilmesi giderleri bu kurumların kendi bütçelerinden sağlanmak zorunda kalınmış, eğitime ve yaşama katkı olarak verilecek kısıtlı kaynaklarımız, dindaşlarımızı koruma amaçlı güçlendirme çalışmalarına harcanmıştır.

II - Hal böyle iken, yazıda dini kimlikleri nedeniyle Vakıfların bütçelerini bilmemeleri doğal olan Sayın din adamlarımızın kullanmadıkları ifadeleri kullanmış gibi göstererek,  her iki vakfın  yöneticilerini  zan altında bırakan,  şeref ve haysiyetlerini zedeleyici, toplum nezdinde güven sarsıcı  bu ifadenin kullanılması bizleri ziyadesiyle üzmüştür.

Bu vesileyle iyi günler diler, bu bilgilendirmeyi okuyucularınız ve kamuoyu ile bu şekliyle paylaşmanızı rica ederiz.  

Sayın Necati Doğru ilgili  açıklamayı özetle okuyucularıyla paylaşmıştır, teşekkür ederiz. 

http://sozcu.com.tr/2013/yazarlar/necati-dogru/egitim-allahci-ogretim-cihatci-374146/