Başbakan Yardımcımız Sayın Beşir Atalay'ın; "Gezi olaylarının arkasında Yahudi diasporası olduğu"na dair beyanı hakkında tarafımıza gelen sorularla ilgili açıklama:

Başbakan Yardımcımız Sayın Beşir Atalay'ın basından takip ettiğimiz; "Gezi olaylarının arkasında Yahudi diasporası olduğu"na dair yaptığı açıklamanın anlamı, kapsamı ve ayrıntıları ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyoruz.

Ancak her durumda, böylesi genelleme içeren söylemlerin, içinde biz Türk Yahudi vatandaşlarının da bulunduğu ve dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan o ülkenin Yahudi inancına sahip vatandaşlarını da kapsadığının anlaşılabileceği ve hedef alınabileceğine ilişkin kaygılarımızı belirtir ve bu gibi algılamaların doğurabileceği sonuçlara dair endişe ve üzüntülerimizi paylaşmak isteriz.

Türkiye Hahambaşılığı – Türk Musevi Cemaati