"Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyorum.

Farklı dinlere ve kültürlere mensup insanların asırlar boyunca barış içerisinde birlikte yaşadıkları bu coğrafya, karşılıklı saygı ve anlayışın merkezi olmuştur.

Farklılıkları,ayrıştırıcı bir unsur olarak algılamayan, tam tersine zenginlik olarak telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler, dini, dili, etnik kökeni ve inancıne olursa olsun, bu ülkede yaşayan herkesin, herhangi bir ayrıma maruz kalmaksızın, kendi inanç ve geleneklerini özgürce yaşayabilmesine büyük önem atfediyoruz.

İnanıyorum ki Türkiye, zengin kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkmaya özen göstererek, gelecekte de farklılıkların barış içinde bir arada yaşadığı bir ülke olmaya devam edecektir.

Bu düşünceler eşliğinde Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyor; kendilerine huzur, mutluluk ve esenlikler temenni ediyor; bilvesile tüm vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum."