Kuzguncuk Tarihi Mezarlığı

Bir zamanlar Kuzguncuk, Avrupa Yahudileri tarafından 'Kutsal Topraklar'a varmadan önceki son durak olarak kabul edilirdi. O kadar ki herhangi bir sebepten dolayı vaat edilmiş topraklara gidemeyenler, hiç olmazsa Kuzguncuk’a yerleşip ölmeyi arzular ve orada gömülmeyi vasiyet ederdi.

İstanbul'u halen mevcut en eski Yahudi Mezarlığı Kuzguncuk’tadır. Mezarlıkta, İsrail oğullarının Tacı Yüce Haham Eliezer Mitsriel adına 5322 (1562) tarihli bir mezar taşına rastlanmıştır. Önemli diğer iki tarihi mezar taşı da, 5375 (1615) tarihli Rav Avraam Farhi ile 5376 (1616) tarihli "Dünya Çapında Ünlü Haham ve Dini Meclis Başhakemi" Rav Avraham Meyohas’a aittir.

Günümüzde bu mezarlıkta gömü yapılmamaktadır.