Hasköy Çıksalın Mezarlığı

Kasımpaşa'da İstanbul'un Fethinden önce, yani Bizans döneminde bir Yahudi mezarlığının varlığı bilinmektedir. 1582 yılında Yahudilere Hasköy’de, Sultan Bayezid Han Vakfı arazisinden 128 dönümlük bir mezarlık arsası tahsis edildi. 1809 veba salgını sonucu artan ölümlerle mezarlık tamamen dolduğundan 1814 tarihli irade ile 54,5 dönüm, 1836’da yeni bir gereksinme sonucu 200 dönüm daha tahsis edildi. Galata ve Beyoğlu yöresinde Yahudi nüfusunun çoğalması üzerine mezarlık tüm bu yöre halkına da hizmet verir duruma geldi.

29 Ekim 1973 tarihinde hizmete giren Boğaziçi Köprüsü'nün çevre yolları yapımı sırasında yolun mezarlığın orta kısmından geçmesi üzerine bir bölümü istimlâk edildi ve bu kısımda bulunan, özellikle 19. yüzyıla ait, mezarlar önce Örnek Tepe'ye nakledildi, bölge ikamete tahsis edilince 1993 yılında oradan da kaldırıldı.

Mezarlığın Çıksalın bölümünde defin işlemlerine günümüzde de devam edilmektedir. Ancak boş gömü alanının azalması sonucunda Bet Din üyelerinin nezaretinde, dini gereksinmelere uygun yeni gömü alanları hazırlanmıştır. Hasköy Mezarlığındaki gömü ve bakım çalışmaları Neve Şalom Sinagogu Vakfı tarafından yürütülmektedir.