1885 yılında küçük bir alanda yer alan bu mezarlık şehir içinde kalınca 1934 yılında mecburen terk edildi. Jozef Eskapa, Hayim Palaçi, Abraham Palaçi gibi Hahambaşıların, Ribi Abulafya, Ribi Pontromoli gibi değerli Hahamların mezarlarının bulunduğu bu alan Belediye tarafından kısmen temizlendi, demir parmaklıklarla çevrildi, ışıklandırıldı ve bir tören alanı tesis edildi.