Kendilerini "revizyonist" olarak gören kişiler, "inkârcı" terimine itiraz ederler. "Revizyonist (düzeltici)" terimi kasten yanıltıcıdır. Tarihi revizyonizm; tarihin yeni keşfedilmiş, daha doğru, daha az önyargılı ayrıntılarla, düzeltilmek için tekrar incelenmesidir. "İnkârcılar" önlerinde olan değişmez gerçekleri atlayıp, kendi teorilerini kanıtlayacak deliller aramakla suçlanmışlardır.

Tarihi revizyonizm, bilinen tarihin tamamıyla doğru olamayabileceğinin ve ona göre düzeltilmesi gerektiği yaklaşımıdır. Tarihi düzelticilik bu anlamda tarih biliminin genelde kabul görmüş bir yönüdür.

Holokost inkârcıları Holokost tarihine gerekli revizyonist (değişimci) prensipleri uyguladıkları sürece kendi görüşlerinin Holokost düzeltmesi olduğunu savunurlar. Öte yandan onları eleştirenler bu kişileri Holokost inkârcısı olarak kabul etmeyi tercih ederler.