Holokost inkârı, Holokost'un tarihte bilindiği şekliyle yer almadığı inancıdır.

Bu inancın kilit noktaları; Holokost'ta Nazi hükümetinin özellikle Yahudi ve Çingene halkını tümüyle yok etme politikası güttüğünü;

Beş ile altı milyon arasındaki Yahudi'nin Naziler ve müttefikleri tarafından sistematik bir şekilde öldürüldüğünü;

Ölüm kamplarında Yahudileri öldürmek için gaz odaları gibi toplu öldürme yöntemleri kullandığını;

belirgin ya da belirgin olmayan bir şekilde reddetmektir.

Bunun dışında, Holokost inkârı çoğu zaman bugünkü kabul edilen Holokost anlayışının, Yahudilerin diğer milletleri kullanarak kendi çıkarları için özellikle hazırladıkları bir komplonun sonucu olduğunu ima eder veya açıkça söyler.

Tarihçilerin ve bilim adamlarının çoğu Holokost inkârını, anti-Semit ideolojiden kaynaklanan, "toplumda kabul edilen savunma, delil ve hakikat standardı yerine, nefretten türemiş" ve "bütün bir tarihin tanıklığını reddeden yalancı bir bilim" olarak dışlar.

Holokost inkârında en bilinen simaların tarihi belgeleri değiştirdiği (David Irving) veya tarihi verileri kasıtlı olarak yanlış bir şekilde sunduğu (Ernest Zundel) mahkemelerce ispatlanmıştır. Holokost inkârcılarının eskiden beri tarihi belgelerle oynamaya, onları görmemezlikten gelmeye veya kötü şekilde kullanmaya kalkışması, bu kişilerin ulaştıkları sonuçları ve yöntemlerini evrensel bir kınamayla karşı karşıya bırakmıştır. Amerika'nın en büyük tarihçiler derneği olan Amerikan Historical Association, Holokost inkârının "en basitinden akademik bir sahtekârlık" olduğunu söylemiştir.

Ayni şekilde Jaroff, Lipstadt, Riech, Ryback, Shapiro, Vidal-Naquet, Weimann ve Winn gibi birçok tarihçinin çalışmasını özetleyen Public Opinion Quarterly (Kamuoyu dergisi), "Hiçbir saygın tarihçi Holokost'un varlığını sorgulamaz. Holokost inkârını körükleyenler çoğunlukla anti-Semitler ve/veya Neo-Nazilerdir" demiştir.

Birçok Holokost inkârcısı Holokost'u inkâr etmediklerinde ısrar edip, kendilerine "Holokost revizyonisti" denilmesini isterler. Bu kişiler gene de Holokost inkârcısı olarak görülürler, çünkü hedefleri tarihi delilleri ve yöntemleri dürüstçe kullanıp olayı araştırmaktan ziyade, Holokost'un varlığını inkâr etmektir.